Skip to content

Binomul istoric câștig și pierdere

March 15, 2018

Omul din teosistem poate să cunoască doar parțial istoria (trecutul) și viitorul (estimare prin foresight, prognoze, …). Doar Dumnezeu le cunoaște pe ambele (Isaia 44.7). Prognoza se îndeplinește doar dacă vrea El (Plân. 3.37). Trecutul nu poate fi cunoscut în totalitate, unele evenimente doar trec, iar altele lasă urme cu impact major în timp. Și atunci, istoria este ceea ce trece sau ceea ce rămâne? (Daniel Cristea). De obicei, se analizează ce s-a realizat în trecut, rareori și ce s-a pierdut. Câștigul și pierderea formează un cuplu, justificând întrebarea ‘Ce se pierde atunci când ceva se câştigă?’ (H.R. Patapievici), dar și întrebarea ‘Ce se câștigă atunci când ceva se pierde?’, rezultând răspunsuri în diferite abordări. Oricare transformare, proces sau producție, are un randament care este subunitar pentru că atunci când se realizează ceva, se câștigă ceva, dar întotdeauna există și pierdere. Dacă A=mulțimea câștigurilor posibile, B= mulțimea pierderilor posibile, atunci produsul AxB este mulțimea răspunsurilor posibile la întrebarea respectivă. Un alt model rezultă din utilizarea conceptului de terț inclus al lui Lupașcu. În timp ce o parte a cuplului este în actualizare, cealaltă este în potențare. Cele două stări se pot suprapune parțial pe anumite intervale de timp, dar este imposibil ca ele să fie simultan în actualizare și în potențare. Lupascu a introdus noțiunea de stare T, T ≡ ~ A ~ P, concept al terțului inclus, trecând de la starea A la starea P (adică, non A) sau de la starea P la starea A. În spațiul Hilbert, AxB este produsul interior al acestuia. Admiţând că un sistem logistic, de exemplu, este un fractal într-un spaţiu Hilbert, se admite de fapt, că sistemul poate lua orice fel de formă, dinamică sau având o infinitate de traiectorii posibile în punctele cărora, există diferite raporturi între ceea ce se câștigă și ceea ce se pierde. Rezultă că este posibilă căutarea de strategii care să conducă sistemul pe traiectorii optimale, după un anumit set de criterii care pot fi modificabile. Adică, perfecţionarea sistemului şi a funcţiunii sale, sunt posibile şi, prin urmare abordabile. În cazul utilizării în totalitate a unor resurse a, b, c etc., se poate construi un model prin geometria simplicială. Pentru 1-simplex, pe un segment de lungime a, dacă se câștigă x, pierderea este (a-x). Pentru 2-simplex, în triunghiul cu laturile a, b și c, în anumite condiții, câștigul poate fi (x+y+z), iar pierderea este (a+b+c-(x+y+z)). Sustenabilitatea actului decizional înseamnă că, ceea ce se câștigă depășește ceea ce se pierde, adică balanța istorică dintre câștig și pierdere să se încline în favoarea primei. Cei care vor să învețe din greșeli ar trebui să răspundă și la întrebarea inversă: ce se câștigă, atunci când ceva se pierde? Pentru ei ar trebui construite modele de analiză și indicatori care să fie utilizate în astfel de cazuri pentru a avea situația sub control și pentru a le spori responsabilitatea.

Advertisements

From → Theo-Systems

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: