Skip to content

Fundamente divine ale dezvoltării durabile

May 3, 2017

O definiție foarte cunoscută a dezvoltării durabile este cea dată în Report of the World Commission on Environment and Development- Our Common Future, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. Există și alte definiții, dar toate acestea se regăsesc într-o formă sau alta, în scrierile biblice, ceea ce le consolidează perenitatea valabilității. Conceptul societăţii durabile face distincţia între creşterea durabilă şi dezvoltarea durabilă. Creşterea trebuie să se refere la o sporire cantitativă a unui sistem socio-economic, în timp ce dezvoltarea durabilă constă în schimbări calitative ale sistemului, într-un echilibru dinamic cu mediul înconjurător.

Flora și fauna din mediul înconjurător au fost atribuite oamenilor în folosință (Geneza 9). Însă, responsabilitatea oamenilor este foarte mare, chiar și-n desfășurarea unei strategii de dezvoltare durabilă, pentru că este imposibil să faci un bine undeva fără să faci rău acolo sau altundeva, neexistând nici-un om care să facă binele fără să păcătuiască (Ecleziastul 7.20). De exemplu, oricât de performantă, în termeni de dezvoltare durabilă, ar fi tehnologia de fabricație a unui scaun de lemn, nu se poate evita sacrificarea unui copac undeva. Se mai menționează și posibilitatea extremă în care, nu există nimeni care să facă binele (Ps 14.3; Isaia 64.6), iar Solomon spune că nu este om care să nu păcătuiască (1Împărați 8.46). În sprijinul dezvoltării durabile, pot fi făcute trimiteri și la: Geneza 8.21; Ps 130.3, 143.2; Isaia 53.6; Romani 3.22-23; 1Ioan 1.8 și 10, 3.4; Iacov 4.17 etc. Dezvoltarea durabilă este posibilă dacă oamenii și-ar aminti și ar acționa conform 1Tim 6.7-8, pentru că nimic n-am adus în lume și nici nu putem lua ceva din ea. Dar având hrană și îmbrăcăminte, vom fi mulțumiți cu acestea. Deși a avut puterea divină de a înmulți cele câteva pâini și doi pești, la sfârșit, Isus a cerut să fie strânse toate fărâmiturile. Sugestia pentru evitarea risipei în scopul păstrării echilibrului în natură, este evidentă. Un instrument de lucru este internalizarea costurilor externe. In spiritul conceptelor de dezvoltare durabilă, costul marginal extern reprezintă diferenţa dintre costurile marginale sociale pe care utilizatorul le impune intregului sistem şi costurile private percepute de acesta. In timp ce pe infrastructura rutieră accesul este deschis, pe calea ferată sau pe aeroporturi accesul trebuie rezervat în prealabil pentru a se evita congestia. Importantă pentru transporturi este valoarea penuriei de capacitate: când se atinge capacitatea infrastructurii, utilizatorii suplimentari nu mai pot cumpăra sloturi sau trase. Preţul unităţii de trafic (sau a transportării unui container, de exemplu) reprezintă suma dintre costul intern al operatorului de transport şi taxa de acces la infrastructură. Tariful de acces reprezintă costul marginal extern impus celorlaţi de către operatorul de transport. Abaterile practice faţă de cele afirmate mai sus înseamnă penalităţi şi bonusuri ce se acordă operatorilor cu ocazia alocării şi taxării accesului la infrastructură. Mecanismul de alocare şi tarifare a accesului la infrastructurile de transport reprezintă un instrument strategic de dezvoltare a transportului intermodal. Din acest motiv, este importantă construirea şi utilizarea unui model pentru evaluarea costurilor externe care să fie translatabil între modurile de transport în baza unei idei categoriale.

Advertisements

From → Theo-Systems

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: