Skip to content

Puterea restului

March 20, 2016

Noțiunea de rest’ identificată în societate, în economie, în industrie, transporturi, logistică și în multe alte sisteme, are o putere care este neglijată pe nedrept, deși efectele sale sunt semnificative. Se poate vorbi de restul de capacități neutilizate, de restul tonajului staționar, de restul de cerere sau de ofertă neacoperite într-o etapă de tranzacționare sau on-line, restul de active asimilat cu nava dată la scrap, restul de piață din transporturi sau din logistică neabordate de anumite flote și lanțuri logistice potențiale, deșeurile, resturile dupa epuizarea duratei normate de viață, ’cei 3 R’ (logistica inversă, ca formă de control, de management al restului, precum și strategia de dezvoltare durabilă ca instrument de management preventiv al resturilor). Un exemplu de efect pervers al conceptului de rest a fost nebunia declanșată după declararea industriei ca fiind un morman de ‘fier vechi’, niste resturi care trebuie demontate, ceea ce a dus la distrugerea chiar și a capacităților valide de producție (efectul de termite), dispariția capacelor gurilor de canal, a șinelor de cale ferată etc. Acesta este efectul restului degenerat în dezastru prin sporirea ponderii restului peste pragul care nu mai justifică denumirea de rest. Adică se produce substituirea restului cu principalul. Ca urmare, de exemplu, a apărut necesitatea unor tehnologii și măsuri de protecție a muncii specifice demontării, distrugerii și furtului pe scară largă a uzinelor și infrastructurii, pentru a evita accidentele de ‘muncă’. Resturile fac obiectul de preocupare și al cerșetorilor care așteaptă să le pice resturile de la ‘cei care au’. La fel, sunt conceptele de adjunct, A și nonA, conjugat, complementar, suplimentar, restul la descompunerea în serie, trecerea la limită, eroarea admisibilă, coeficientul de siguranță etc. Resturi sunt și golurile (spațiile neocupate de obiecte), deși, partea plină a paharului pare a fi mai … interesantă.

Advertisements

From → Mgmt & Org

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: