Skip to content

Teo-sistemul între creaţie şi evoluţie

December 1, 2014

Conceptul de teosistem în general, teologistica– în particular, poate rezista dacă are ca fundament alte concepte imuabile în timp. Unele dintre acestea rezultă din disputa privind creaţia şi evoluţia. Teosistemul pleacă de la ideea că totul, toate lucrurile au fost create şi se menţin, se păstrează, prin Logosul lui Dumnezeu (Col 1.17), de care, prin care şi pentru care, au fost ele create (Rom 11.36). El păstrează totul şi stă în toate. Toate lucrurile au fost create, iar acum are loc procesul de păstrare. Ceea ce suntem tentaţi să considerăm că este un ceva nou creat, un frigider de exemplu, este doar schimbarea formei şi poziţiei unor lucruri deja create, existente deja. Se poate spune că a fost creat Universul, precum şi un algoritm de transformare. Astfel că ceea ce pare creaţie continuă în prezent, este de fapt transformare. Un caz particular al transformării este evoluţia, adică are direcţie şi sens. Vizionarul, cel cu vederi largi, poate să cuprindă ceea ce pentru alţii reprezintă infinitul de necuprins. De exemplu, ducându-şi existenţa în interiorul unui segment de dreaptă, vizionarul vede totuşi că acesta este un spaţiu finit, dar pentru cineva care nu are abilitatea de a-l vedea din exterior, în ansamblul său, segmentul este un spaţiu cu o infinitate de puncte. Evoluţia este doar o transformare observabilă într-o secvenţă finită de timp ∆t în cadrul general al procesului de creaţie. O gâză care ar privi un interval finit de timp ∆t cum forma unei grămezi de lut se schimbă pe masa olarului, ar zice că vasul de lut rezultat a apărut prin evoluţie şi nu a fost creat de olar. Ea nu poate înţelege că evoluţia lutului, pentru a deveni vasul respectiv, s-a făcut sub mâinile creatorului olar pe care nici nu-l vede. De fapt, vasul a fost făcut să apară prin transformarea lutului în mâinile olarului. Evoluţia este parte a actului creaţiei prin care este desăvârşită opera. La rândul său, actul creator al olarului, în raport cu autoritatea divină superioară, este de fapt doar o transformare a lucrurilor care există, de schimbare a formei şi poziţiei lor în spaţiu. Creaţia este absolută, iar evoluţia este relativă, pe secvenţe spaţio-temporale, ca şi degradarea lucrurilor. Similar, teologistica este imuabilă în timp, iar logistica uzuală este schimbătoare, îşi schimbă regulile, uneori este chiar şi contradictorie, provocând litigii.

From → Theo-Systems

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: