Skip to content

Puterea şi autoritatea, concepte derivate

July 11, 2011

Acela care a fost creat nu poate fi deasupra Creatorului (…va zice lucrul întocmit despre cel care l-a întocmit: ’El nu are nici-o pricepere’?, Isaia 29:16). Acest tipar divin este reflectat şi la nivelul activităţilor umane în raport cu sistemele realizate de oameni, fiind generabil ca un tipar fractal pentru oricare nivele decizionale consecutive ale unei ierarhii agregate. Din acest motiv, există necesitatea unei concepţii agregate şi ierarhizate a sistemelor instituţionale, organizaţionale şi manageriale.

Omul poate să descopere adevărurile existente la un nivel superior de agregare unde se dă o nouă formă viitorului. La nivelul inferior faţă de acesta, de exemplu în spaţiul logistic, poate fi astfel fundamentat conceptul de restructurare a modului de a derula afacerile (BPR-Business Process Reengineering), precum şi alte concepte (restructurarea organizaţională şi managerială, retehnologizarea etc.) care trebuie realizate în noul context, redescoperit la nivelul superior de agregare, conform principiilor autosimilarităţii şi subsidiarităţii. Este foarte important ca oamenii să nu greşească atunci cand descoperă în spaţiul lor adevărul deja creat la un nivel superior, schimbând semnificaţia adevărului prin coruperea acestuia. Un sistem nu se poate conduce pe el însuşi. Doar cineva din spaţiul (n+1)-dimensional poate coordona pe altcineva din spaţiul n-dimensional. Gödel a demonstrat că un sistem de axiome nu se poate baza pe el însuşi: pentru a-i demonstra consistenţa, trebuie folosite enunţurile din afara sistemului. Acest lucru are sens, de vreme ce un sistem consistent S, supus teoremei lui Gödel, nu-şi poate demonstra consistenţa. Astfel, pentru a demonstra consistenţa lui S este necesar să iesim în afara sistemului S în sensul de a apela principii care nu sunt conţinute în S. De remarcat totuşi, că acest lucru nu înseamnă că poate fi demonstrată consistenţa lui S doar  într-un sistem mai puternic decât S.

Faptul că  “nimeni nu deţine adevărul, pe toţi oamenii îi uneşte o egală neputinţă de a formula enunţuri cu adevăr garantat” [Paun A.M. (2005) Modernitatea politică şi modernitatea epistemologiei, I.D., nr.9], face ca orice autoritate care crede că a intrat în posesia adevărului, să rişte să devină, mai devreme sau mai târziu, dictatorială. Pe de alta parte, fara putere, autoritatea devine impiedicată, iar fără autoritate, puterea devine ilegitimă.

Numai Dumnezeu are exousia, care înseamnă atât autoritate, cât şi putere la un nivel absolut. Oricine altcineva are autoritate şi putere derivate (Nu ai avea nici-o putere asupra Mea…dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus, Ioan 19:11).

From → Theo-Systems

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: