Skip to content

Viitorul ca dinamică venind din trecut

July 5, 2011

Dezvoltarea în spirală a sistemelor, în perspectiva istorică, duce la ideea revenirii, a reluării starilor acestuia peste timp. Invăţămintele istoriei oferă şansa evitării riscului de a repeta greşelile (Cost Action 340), desi „de multe ori există o adevărată prăpastie între genul sau registrul operei vechi şi acela al reluării sale actuale” (Edgar Papu „Ideea de  <Reluare> în veacul nostru”, Secolul 20, nr.10-11-12, 1971). Într-adevăr, în viitor sunt posibile răsturnări ale poziţiei relative dintre concepte, valori şi precepte considerate peste timp. De exemplu, un sistem de transport este astăzi abordat într-o concepţie a mobilităţii durabile, ceea ce diferă de modelul din trecut bazat pe consum de energie ieftină şi fără a acorda atenţie emisiilor poluante. O nouă evoluţie a sistemului de transport feroviar, de exemplu, se va realiza pe alte baze şi va avea alte paradigme, precum şi-o altă poziţie relativă faţă de transportul rutier.

Există o împletire în sensul de curgere a timpului, a fibrelor (in termeni de teoria spaţiilor fibrate) care simbolizează evoluţia problemelor specifice unui sistem, pe de o parte, precum şi a modelelor şi teoriilor de abstractizare a acestora, pe de altă parte. Aceste două fibre nu sunt sincrone, devansându-se una pe alta, alternativ. De exemplu, în urmă cu cca. 40 de ani, problemele din transporturi şi paradigmele lor erau relativ simple, în timp ce existau teorii şi modele mult mai avansate, apte a le modela, precum cercetarea operaţională, teoria sistemelor, teoria mulţimilor vagi etc.

Astăzi, sistemele din transporturi şi paradigmele lor sunt mult mai avansate şi sofisticate, complexe şi rafinate, dar teoriile, metodele şi modelele n-au avansat în aceeaşi măsură, neexistând o cerere acută pentru ele. Utilizatorii nu mai sunt la fel de creativi, pentru că au la îndemână „cutii negre” bazate pe IT, ceea ce face ca utilizatorii să le folosească (dacă o fac), fără a încerca să verifice dacă acestea sunt adecvate problemelor respective. Adică, utilizatorii tind să devină, la rândul lor, agenţi digitali cu inputuri şi outputuri, utilizând automat „obiectele” IT, ca nişte roboţi. În timp, se va lărgi ruptura dintre această lume logistică „încremenită în IT” şi problemele din realitatea logistică (care include şi transporturile), ceea ce va declanşa o nouă accelerare a evoluţiei teoriilor, metodelor, modelelor etc.

Advertisements

From → Science

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: