Skip to content

Tiparul logistic ‘comandă-livrare-plată’

July 3, 2011

O metodă de simplificare a modelelor organizaţionale şi manageriale ar putea fi utilizarea autosimilarităţii serviciilor în lanţul logistic. De exemplu, secvenţa comandă-livrare-plată, ar putea fi repetată, mutatis mutandis, ca un pattern “Z” în lanţul logistic, între consumatorul A şi furnizorul B de servicii logistice, după cum se reprezintă în diagrama alăturată, care comută.

 

Durata Δt a unui ciclu Z, este cu atât mai mică cu cât se realizează mai aproape de consumatorul final, adică scade din amonte înspre aval, în direcţia de curgere a timpului. Consumatorul (clientul) şi furnizorul trec din starea (A,B) de la momentul t al efectuării comenzii ferme pentru un anumit serviciu sau produs logistic, în starea (A’,B’) de la momentul (t+1), de efectuare a plăţii contravalorii prestaţiei respective.

Conform lemei lui Zeiger, considerând mulţimile A, B, A’, B’, dacă se presupune că f este o surjecţie şi g este o injecţie, atunci există o aplicaţie unică h astfel încât diagrama alăturată rămâne comutativă (Zeiger H.P. (1967) Ho’s algorithm, commutative diagrams, and the uniqueness of minimal linear systems, Information and Control, 11).

Cerinţele clienţilor, serviciile logistice şi reglementările sunt tot mai sofisticate, ceea ce face ca managementul lanţurilor logistice să se bazeze tot mai mult pe cunoştinţe.

Rolul strategic în planificarea inter-, multi- şi co-modalităţii sistemelor de transport revine însă, politicii transporturilor care trebuie să fie elaborată şi instituţionalizată la nivelul autorităţilor respective. Un scenariu strategic pentru dezvoltarea transportului intermodal trebuie construit în ideea elaborării şi implementării deciziilor strategice în regim continuu, plecând de la informaţiile provenind atât din piaţa spot, cât şi din derivarea strategiilor generale de la un nivel superior. Rezultă entităţile organizatorice şi instituţionale care trebuie infiinţate, ca de pildă, organismele de implementare a strategiilor, observatorul statistic etc. Acestea trebuie să ia în considerare principiul autosimilatităţii între diferite niveluri decizionale.

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: