Skip to content

Sistemul de transport total

June 24, 2011

Există un singur sistem de transport. Celelalte sisteme (rutier, feroviar, fluvial, maritim, aerian etc.) sunt subsisteme ale acestuia si sunt numite, convenţional, moduri de transport.

Sistemul de transport, precum şi sistemul de mobilitate, este şi total, fiind un sistem prin care se transportă marfă sau pasageri de oriunde spre oriunde. Temporar, există părţi lipsă: legături, conexiuni, noduri etc. Intr-o anumită zonă de reţea, lipseşte astăzi arcul AB, dar mâine acesta poate fi făcut să existe. Adică, în locul respectiv există ceva care încă nu este observabil.

Generalizând, spunem că există dintotdeauna o logistică necreată sau nedescoperită până în prezent, faţă de care, raportatăm logistica existentă, vizibilă la un moment dat. Trebuie luată în considerare plenitudinea ontologică: toate variantele sistemului se vor împlini în cele din urmă.

Lipsa unor părţi la un moment dat se datoreşte faptului că acestea încă nu sunt realizate fizic, dar pot exista şi motive de altă natură: sunt închise circulaţiei, sunt inoperante, sunt blocate din punct de vedere birocratic, operaţional sau organizatoric, sunt congestionate sau au timp de răspuns prea mare etc. O parte (subsistem) a sistemului de transport poate să existe fizic şi să nu fie utilizabilă din punct de vedere logistic. Un container ajuns într-un nod i nu poate continua drumul direct spre un alt nod j datorită congestiei de pe arcul ij, deşi acesta există fizic. Adică, gradul de existenţă a unui subsistem este gradul de congestie sau indicele de saturaţie al acestuia.

Părţile de o anumită categorie convenţională pot fi de diferite varietăţi sau tipo-dimensiuni. De exemplu, partea numită vehicul, poate fi: vagon, navă, camion, avion, rachetă, tub de curent (fluidul aflat în mişcare prin conductă). Mâine pot apărea şi alte tipuri de vehicule care astăzi sunt considerate neconvenţionale sau au fost doar imaginate.

Există deja concepte care duc spre teoria sistemului de transport total:

–         Sistemul de transport este un sistem mare, având proprietăţile specifice acestuia.

–         Efectul de reţea.

–         Optimizarea globală a fluxurilor şi repartizarea lor pe moduri de transport.

–         Centrul logistic şi terminalele sunt noduri ale sistemului de transport total.

–         Diagrama relaţională ‘coordonat-coordonator’: infrastructură–autoritate; servicii (de transport etc.)–instituţii (inclusiv, autorităţi); fluxuri–operatori. Dar, logistică-(?). Poate că, vis-a-vis de logistică, coordonatorul din oglindă ar putea fi o autoritate virtuală cu parametri distribuiţi, o reţea a autorităţilor ce corespund activităţilor din lanţul logistic.

–         Transportul este un proces ciclic de plecare – sosire. Când nu este aşa, este un proces deschis, ireversibil şi care se consumă final, nerepetabil.

–         Există asemănări generalizatoare şi unificatoare între modurile de transport. De exemplu, asemănarea dintre transportul fluvial şi cel feroviar (concepte comune sau echivalente: convoi, vehicul cu propulsie proprie, vehicul fără propulsie proprie, scrisoare de trăsură, cale de comunicaţie limitată fizic, semnale de dirijare etc.).

–         La rândul lor, inter-, multi- şi co-modalitatea duc spre sistemul de transport total (prin separarea mărfii de vehicul, unitatea de încărcătură trans-modală sau intermodală etc.).

–         Resursa de transport (capacitatea exprimată în tonaj.zile) nu există în afara timpului şi se consumă uniform pentru a deveni prestaţie (tone.km) sau pierdere. Un vehicul are la naşterea sa, o resursă maximă de tonaj.zile. In timp, aceasta scade liniar (sau neliniar, în cazul vitezelor mari, al crizelor şi şocurilor conjuncturale), transformându-se în tkm în mod neliniar în funcţie de viteză, utilizarea parcului de vehicule, utilizarea tonajului vehiculului.

–         Tehnologiile informationale şi de comunicaţii (ICT) sunt mijloace de unificare operaţională şi de integrare a transportului cu informaţia.

Logistica, directă şi inversă, dau coerenţa sistemului de mobilitate totală.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: